Tag Archives: Kunstner

NAV tilbød vanlig jobb til kunstnersjel

Ikke alle er like imponert over behandlingen de får i det offentlige, men få har grunn til å reagere like sterkt som kunstnersjelen Markus Antonsen. Etter å ha avbrutt grunnfaget i filosofi hadde han behov for penger og i den forbindelse oppsøkte han NAV.

Jeg kom inn på kontoret til behandler Johanna Petersson og hun fortalte meg at hun hadde funnet en jobb jeg kunne søke på. Umiddelbart antok jeg det var noe meningsfullt, som reisereporter, forlagsredaktør eller som leder av et litteraturhus, noe i tråd med mine evner.

Dette var imidlertid ikke det konsulenten hadde i tankene, hun tilbød Antonsen en helgejobb på en Statoilstasjon, med mulighet for fast ansettelse.

Jeg ble så sjokkert at jeg først trodde hun spøkte, men da jeg forstod at hun mente alvor valgte jeg bare å reise meg og gå.

Han kan fortelle om lignende opplevelser hvor mennesker ikke aksepterer at han er spesiell, men aldri så graverende som i dag.

Det hender at funksjonærer ikke tillater at jeg går rett forbi køen i banken, og ikke alle kontrollører på bussen aksepterer at sultende kunstnere må få reise gratis. Likevel har jeg aldri opplevd en slik behandling før. Skal jeg selge pølser på bensinstasjon for å tjene til livets opphold? Hvem tror de jeg er? Et vanlig menneske?

Psykolog Eric McArnes som jobber med unike mennesker kan bekrefte at mange av disse opplever mistenkeliggjøring og hån når de nekter å innrette seg etter de reglene som gjelder for vanlige mennesker.

Mange blir beskyldt for å være late når de takker nei til jobber for vanlige mennesker. Det er på tide at folk flest aksepterer at kunstnersjeler bør slippe å gjøre alt det vi vanlige mennesker jobber med, sier McArnes i en kommentar til NyeNyheter.

Nav legger seg flate

Nyenyheter kontaktet Petersson, og hun legger seg umiddelbart flat.

Jeg hadde ingen idé om at Antonsen var en kunstnersjel som bare venter på å få utgitt første roman så snart den er ferdigskrevet.

Hun lover at i fremtiden vil ikke dette gjenta seg. Samtidig lover NAV at de vil gå gjennom rutinene sine slik at bare vanlige mennesker får tilbud om vanlige jobber.