Tag Archives: forbud

Vil forby sex

Det nystiftede partiet Moralistisk Samlingsliste (MS) går inn for å forby sex etter Stortingsvalget i 2013. Partiet har foreløpig lansert dette som sin eneste kampsak og tror de vil få stor oppslutning rundt dette. Vi har fått partiets talsmann, Even Ukkland, til å forklare oss hva som ligger bak forslaget.

Dere går altså rett og slett inn for å forby sex?

Vi forstår jo at folk trenger litt tid til å ta innover seg dette. Vi har stor tro på at innen valget i 2013 vil forslaget ha solid støtte i folket. Det stemmer at vi i bunn og grunn vil forby all kjønnslig omgang, også med seg selv.

Hvordan ser dere for dere at det vil være mulig å, unnskyld uttrykket, håndheve et slikt forbud?

Det er nettopp det som er det geniale med vårt forslag. Det er selvfølgelig ikke meningen å håndheve forbudet absolutt. Et gift par som har sømmelig sex hjemme under dyna på soverommet i mørket for eksempel, vil jo aldri melde hverandre og dermed ikke straffes. Eller en som har syndig omgang med seg selv hjemme. Totalt straffefritt.

Vi måtte benytte et sømmelig illustrasjonsfoto for “Under dyna” for å få publisere intervjuet. Foto: Flickr/ikanik

Vi måtte benytte et sømmelig illustrasjonsfoto for “Under dyna” for å få publisere intervjuet. Foto: Flickr/ikanik

Så dette er altså mer en symbolsk lovparagraf enn noe som skal håndheves?

Vi ser for oss at man kan renske kraftig opp i straffeloven. Denne paragrafen kan erstatte alle paragrafer som i dag omhandler sex. Så håndheves den selvfølgelig kun i de tilfeller der det er en reell sjanse for oppdagelse, som blotting, kjøp av sex og lignende. Samtidig gir loven et kraftig moralsk signal om at sex i utgangspunktet er svært syndig.

Vil ikke for eksempel gravide kvinner kunne sies å ha et svært tydelig bevis på at de har hatt sex?

Man skulle tro det, men vi går ut fra at alle fødsler er jomfrufødsler. Var det godt nok for Jomfru Maria er det godt nok for oss!