Tema: Sint barn

Offer for pinnekast (Foto: Flickr/Niklas Hellerstedt)

Far kastet fin pinne

*+-Ingen pinner var som den og nå er den borte for alltid