Category Archives: Politikk

Asylsøkere lurt av norske kommentarfelt

Dette var den virkeligheten mange asylsøkere trodde de kom til i Norge. (Foto: Sri panwa Hotel)

Dette var den virkeligheten mange asylsøkere trodde de kom til i Norge. (Foto: Sri panwa Hotel)

Mange som kommer til Norge fra krigsherjede områder kommer hit med urealistiske forventninger, og den eritreiske famieliefaren Negash Kebire som kom til Norge for et halvt år siden, går nå ut i media og advarer asylsøkere til å la seg overtale av propaganda i kommentarfeltene til norske nettaviser.

“Da jeg var i Eritrea leste jeg norske nettaviser og hva jeg kunne forstå av kommentarfeltene gjennom Google Translate var Norge paradis på jord, for innvandrere generelt og for muslimer spesielt”, forteller Kebire.

Imidlertidig skulle virkeligheten skulle vise seg å være en annen, her ventet verken stor bil eller enebolig. I leiligheten de disponerer må alle barna bo på samme rom og pengene de får fra det offentlige rekker knapt til mat og klær. Han føler seg spesielt lurt av en i kommentarfeltet på VGNett ved navn HvitMakt87, som hadde lovet et liv i sus og dus for alle utlendinger som kommer til Norge.

“I følge denne kommentatoren ville vi få både villa, sportsbil og luksusmat fra første dag i Norge. Samtidig bygget norske kommuner moske med en gang det kom en muslim til bygda og all kritikk av innvandring ble undertrykt. Vi var lenge usikker på hvilket land vi skulle reise til, og vi vurderte lenge å dra til Sverige, men da vi oppdaget HvitMakt87 var det ingen tvil. Hadde det ikke vært for ham ville vi aldri tatt med hele landsbyen og dratt til Norge. Jeg kan ikke forstå hvilken motivasjon han hadde for å lyve for oss”, sier Kebire. Han håper at alle de som lyver for mennesker i nød i norske kommentarfelt innser hvor skuffet asylsøkere blir når de ankommer landet.

NyeNyheter har forsøkt å få en uttalelse fra mannen bak HvitMakt87, men han ønsket ikke å kommentere.

Vil forby sex

Det nystiftede partiet Moralistisk Samlingsliste (MS) går inn for å forby sex etter Stortingsvalget i 2013. Partiet har foreløpig lansert dette som sin eneste kampsak og tror de vil få stor oppslutning rundt dette. Vi har fått partiets talsmann, Even Ukkland, til å forklare oss hva som ligger bak forslaget.

Dere går altså rett og slett inn for å forby sex?

Vi forstår jo at folk trenger litt tid til å ta innover seg dette. Vi har stor tro på at innen valget i 2013 vil forslaget ha solid støtte i folket. Det stemmer at vi i bunn og grunn vil forby all kjønnslig omgang, også med seg selv.

Hvordan ser dere for dere at det vil være mulig å, unnskyld uttrykket, håndheve et slikt forbud?

Det er nettopp det som er det geniale med vårt forslag. Det er selvfølgelig ikke meningen å håndheve forbudet absolutt. Et gift par som har sømmelig sex hjemme under dyna på soverommet i mørket for eksempel, vil jo aldri melde hverandre og dermed ikke straffes. Eller en som har syndig omgang med seg selv hjemme. Totalt straffefritt.

Vi måtte benytte et sømmelig illustrasjonsfoto for “Under dyna” for å få publisere intervjuet. Foto: Flickr/ikanik

Vi måtte benytte et sømmelig illustrasjonsfoto for “Under dyna” for å få publisere intervjuet. Foto: Flickr/ikanik

Så dette er altså mer en symbolsk lovparagraf enn noe som skal håndheves?

Vi ser for oss at man kan renske kraftig opp i straffeloven. Denne paragrafen kan erstatte alle paragrafer som i dag omhandler sex. Så håndheves den selvfølgelig kun i de tilfeller der det er en reell sjanse for oppdagelse, som blotting, kjøp av sex og lignende. Samtidig gir loven et kraftig moralsk signal om at sex i utgangspunktet er svært syndig.

Vil ikke for eksempel gravide kvinner kunne sies å ha et svært tydelig bevis på at de har hatt sex?

Man skulle tro det, men vi går ut fra at alle fødsler er jomfrufødsler. Var det godt nok for Jomfru Maria er det godt nok for oss!