Tilbyr norskkurs for rasister og islamhatere

Etter et lengre studium av debatter på norske nettaviser har Undervisningsdepartementet satt av midler til gratis norskopplæring for rasister og islamhatere. Kurset skal ta for seg korrekt grammatikk, rettskriving og bruk av utropstegn og store bokstaver.

Etter å ha tilbrakt noen timer i kommentarfeltet på VG.no innså vi behovet for språkopplæring blant dem som ikke liker innvandrere, sier ekspedisjonssjef Bendik Ericcson. Nordmenn trenger å lære at “STOLTENBERG ÆLSKER PEDOMUSLIMER HATER NORMENN… VOKN OPP!!!”, er ukorrekt. Det heter: “Stoltenberg elsker pedofile muslimer og hater nordmenn. Våkn opp!” Samtidig trenger du ikke mer enn ett utropstegn etter et utsagn. Han kan fortelle at første kurs allerede er godt i gang.

Marit Antonsen er lærer i norskopplæringen for rasister og innvandrere og kan fortelle at undervisningen går fint, men at det ikke var så enkelt i starten for alle.

Vi vet at norsk kan være et vanskelig språk å mestre, forteller hun, og vi hadde i begynnelsen et problem med at islamhaterne lå litt etter de andre elevene. Heldigvis var noen av de dyktigste elevene, blant annet en somalier som hadde ankommet Norge noen uker i forveien flink til å hjelpe de svakeste rasistene.

Veronica Williamsen er en av islamofobene på kurset og hun er overlykkelig over dette tilbudet.

Før dette tilbudet eksisterte trodde jeg at flere utropstegn og store bokstaver betydde at noe var ekstra sant. Samtidig har jeg lært at vi har noe i norsk som heter “grammatikk”, det ante jeg ikke. Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å hate innvandrere og muslimer samtidig som jeg følger reglene for korrekt språkbruk.

112 thoughts on “Tilbyr norskkurs for rasister og islamhatere

  1. “tror dere fobien gir  seg utslag i taleleifen eller er det islam?”

   Denne setningen var vanskelig for meg å forstå.

 1. Dere er jo morsomme på hverdaglige emner, men jeg har lagt merke til at dere blir klønete og slitsomme når det gjelder politiske sporsmål generelt. Kanskje det ville vært bedre vis dere holder seg til emner dere egentlig vet noe om? :-)

   1. Politikk handler om følelser. Dine antenner for etikk og moral. Så at grammatikken er feil har ikke så mye å si så lenge du får frem din mening. Men den har derimot mye å si hvis vi ender opp i en idiocracy eller ikke. Se filmen (idiocracy).

 2. Litt morsom satire, men synd at overskriften sammenligner “rasister og islamhatere”. Det er mange som misliker sterkt alt som har med islam å gjøre, men er smarte nok til å skille mellom menneskene (muslimer) og ideologien (islam) – som jo er to helt forskjellige ting.

  En annen ting er at folk som er for kvinners rettigheter logisk sett MÅ være sterkt imot islam, som behandler kvinner som annenrangs borgere og undertrykker dem på alle nivåer.

  Artikler som dette er dessverre med på å støtte opp om det idiotiske begrepet “islamofobi”, som får det til å virke som en dårlig ting å være i mot en dominerende og aggressiv ideologi som ikke har noe godt å tilby kvinner, minoriteter eller verden. Og det er politisk korrekthet på sitt verste.

  1. Eh, har ikke muslimer med islam å gjøre, du som hater alt som har med islam å gjøre? Tror sannelig undervisningstilbudet må utvides til også å omhandle logikk…

  2. Nok et argument for at det trengs et logikkurs for islamhatere: Påstanden om at alle som et for kvinners rettigheter logisk sett må være mot islam, er like gyldig som at den som er for kvinners rettigheter må være mot kristendommen (sjekk Paulus, for eksempel, og hva mosebøkene sier om menstruerende kvinner). Det er også like logisk “korrekt” å si at alle som er for søndagsåpne butikker må være mot kristendommen.

   Ellers er det min mening at islam må temmes på samme måte som kristendommen er temmet. Men det gjøres ikke ved å bruke hverken vold eller ufinheter. De metodene var ikke det som gjorde kristendommen til en religion tenkende mennesker i vesten kan leve med, heller.

   1. moro123: Har du en god plan for å temme islam? Det er nemlig det jeg etterlyser. Vesten er avsindig ettergivende for islam, og mange av problemene som kommer direkte av ideologien/kulturen kaller vi politisk korrekt nok “kulturforskjeller”. Jeg er for å være mye hardere og erklære hva vi tolererer og ikke tolererer.

    Og når jeg snakker om å være i mot islam er det fordi man bør ser på RESULTATENE av islam i praksis, og ingen av dem er bra. Alle muslimske land ligger etter i forhold til kvinners rettigheter, forskning og andre ting områder man kan sammenligne seg på, og alle samfunn hadde fått det bedre uten islam. Er du uenig i det?

    Så siden islam ikke funker  i praksis bør man derfor være i mot det, på samme måte som andre ideologier som ikke funker og er dårlige for mennesker.

    1. Skal vi se: Hva om de muslimske kvinnene får utdanning og jobb? Det var da kvinnefrigjøringen for alvor løsnet hos oss. Åja – det er jo akkurat det som skjer med annengenerasjonsinnvandrere – jentene tar utdanning og får jobb. Så tilfeldig!

     1. Det er nok ikke så enkelt, dessverre.

      Utdanning og jobb gjør som regel folk mer integrerte, men i Norge tar vi ikke inn ressurssterke innvandrere (slik f.eks. Australia og USA gjør), men heller kvoteflykninger, asylsøkere og familiegjenforente.

      Disse er mye vanskeligere å få inn i systemet, og derfor har velferdsutgiftene til f.eks. Oslo (hvor mange innvandrere flytter til) økt kraftig, og kommer til å øke mer så lenge byen ikke har gode systemer for å integrere mange nok og få – og holde dem – i arbeid.

      Og som du vet øker også andelen ikke-vestlige innvandrere i Oslo stadig (SSB anslår 50% ca. 2040), og de forskjellige problemene blir bare verre jo flere som kommer. Så folk blir ikke “automagisk” mer integrert og mindre muslimske.

      På et innvandrerkonsentrert sted som f.eks. Grønland er det ofte så konservativt at unge innvandrerjenter ikke føler seg så frie som i resten av byen. De kan gå med kort skjørt på Grünerløkka, men på Grønland roper muslimske menn skjellsord etter dem.

      Akkurat den samme konservatismen skjer i bydeler i London, Paris, Berlin, Stockholm etc., og er i takt med økende innvandring et stigende problem.

      Derfor må man ikke feie under tepppet at islam og de konservative holdningene som følger med – pluss holdningene fra hjemlandene til mange innvandrere – IKKE er kompatible med det vi står for i vesten, og vise dette på en klar og sterk måte. Mange ting er ikke akseptabelt i vesten, og vi må ikke være redde for å si i fra om dette.

     2. Norge oppfyller FNs menneskerettighetsavtale ved å ta imot flyktninger. Det har med menneskeverd å gjøre.

     3. Det ER så enkelt. Se på antallet likes du får og de like’s andre får. Dette er litt mer kompliserte spørsmål enn det du viser kapasitet til, så stemmene er dermed også basert på dette.

    2. Hvis du tror dette er Fjordmann med et nytt nick, må du tro om igjen. Er du på jakt etter “løsninger”, får du sende brev til Breivik. Han er visst nokså kontaktsøkende for tiden.

    3. Sluttet å lese ved “tolererer og ikke tolererer”. Det handler ikke om det. Det handler mer om “empati eller ikke”, dette er det gjort mye samfunnstudier på, bare å se til krigen mot narkotika det. Fjære motherfucker. (du snakker for en politikk om å sette grenser, i stedet for støtte, med andre ord)

   2. Desvärre så tämmede jo kristendommen den gamle asa-tro, som i mangt og meget var meget mere passende heroppe i Norden – så vi har allerede én mellemöstlig religion heroppe og behöver definitivt ikke en stenaldersversion af samme.

    1. Kristendommen temmet ikke åsatroen, den utryddet den. Humanismen temmet kristendommen. Men du er jammen meg en stenalderversjon selv, om du vil tro på Tor og Odin bare fordi drn nåværende overtroen har sitt utspring i Midtøsten. Jeg kan ikke tenke meg noe særlig mer intellektuelt primitivt enn en åsatroende islamhaterrasist.

     1. Nej det kan du nok ikke, og dine argument er jo så PK-lallede som man bare kan forestille sig – og så hedder det asatroende – ikke åsatroende.

      Desuden har din lille hjerne nok ikke rigtig registreret at jeg ikke er islamhader, – jeg er islamist- og kommunisthader og jeg afskyer de som vil forvandle de Nordiske lande til islamistiske lydstater.

      Sut på den min gode!

     2. “Islamist og kommunisthater” – at du ikke skjønner ironien i den grove kontrasten der er ikke annet enn latterlig. Utdann deg i “kommunisme” og “islamisme” før du ytrer et ord til.

    2. Med andre ord, du er såpass huleboer at du mener at asa-troen er riktig vei? Fjern deg selv fra menneskeheten – denne utvikler seg i henhold til evolusjonen, du viser at du går i feil retning.

     1. “Kristendommen er ikke annet enn en mer intellektuell måte å kontrollere en befolkning på enn asa-troen, og dermed vant den!”

      En av de viktigste forskjellene mellom de monoteistiske religioner, som kristendummen og islam, og folkereligioner som Æsatru, er nettopp at de monoteistiske, i motsetning til folkereligioner, er egnet til å kontrollere mennesker, folkereligionene har nemlig hverken noen form for presteskap eller aksept for kongemakt slik monoteistene har.
      Konseptet med “synd” tilhører også dere med innvandrer-religion mens vi nordmenn er mer opptatt av ‘sed’ og ‘nid’, men det vet vel ikke du hva er engang…

      I mine øyne er det liten til ingen forskjell mellom dere monoteister, enten dere kaller dere kristne, jøder eller muslimer…

     2. Kristendummen er ikke monoteistisk, den bare påstår det selv! Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre personer som utgjør vesnet Gud eller Den hellige treenighet. Det hevdes altså at 3=1. Sunn fornuft tilsier at 3=3 og at Katolikker, protestanter m.fl. altså er polyteister!

     3. Mye riktig i dette med monoteistiske religioner (..kristendom, jødedom, islam og zoroastrisme..). Alle fire stammer fra det grovt sett samme området, og ingen andre av verdensreligionene (..eks. Hinduisme, buddhisme) er så retthaverske og misjonerende som de førstenevnte. Europeisk kristendom har gjennom århundrene måttet bryne seg mot andre strømninger, og mistet mye av sin dogmatiske makt, og fremstår derfor som mer human enn f.eks wahhabi-tolkningen av islam som islamistene er produkter av. Men samtidig er akkurat wahhabi-tolkningen også mye mer ekstrem enn de andre variantene av islam. Og flertallet av verdens muslimer er da heldigvis ikke wahabi-salafister. Like viktig er det å skille mellom islam og islamisme. Islam er en tro, med ulike tolkninger og livssyn. Islamisme, derimot er en politisk ideologi som forherliger nettopp dogmene fra wahabi-salafismen og ønsker et koran- og shariastyrt diktatur, med null menneskerettigheter, demokrati eller rettsstat. Med andre ord veldig beslektet med f.eks fascismen og nazismen.

   3. Hvem skal “temme” islam? Og hvilke metoder skal benyttes?
    Det er ikke mulig med samme metoder som med kristendommen. Saklig kritikk av islam blir angrepet som “islamofobi”, eller drap og overfall av islamister som ikke tåler å høre at islam er en voldelig ideologi.

    1. Fobi er en irrasjonell frykt. Det er da ikke irrasjonelt å være litt redd når vi ser hva som skjer i moskeene rundt om her i Oslo?

     1. Er det irrasjonell å se hva som skjer med den grove generaliseringen av frykt for innvandrere i Norge? Jo. Fobi er irrasjonell frykt for det UKJENTE. Frykter du innvandrere er du kulturelt HEMMA. Du er med andre ord GROVT uinformert om det du snakker om.

     2. Se litt hva som skjer i muslimske miljøer. Det blir mer og mer radikalisering, mer hat. Dette var ikke hva vi ble lovet da politikerne skapte Det Nye Norge.

     3. La meg endre informasjonen slikt at du har en kommentar å korrekt besvare. “Er det irrasjonell å se hva som skjer med den grove generaliseringen av frykt for innvandrere i Norge? Jo. Fobi er irrasjonell frykt for det UKJENTE (DU mener at det er “irrasjonell frykt” og sitter med andre ord og argumenterer med underdefinerte begrep). Frykter du innvandrere er du kulturelt HEMMA. Du er med andre ord GROVT uinformert om det du snakker om.”

     4. Islam er ikke lenger ukjent for oss, vi har levd med muslimer her i snart to generasjoner nå, og vi har sett mye narkotika, overfall, ran, svindel, og trusler. Vi trenger ikke mer av dette. Vi må stanse utviklingen.

     5. Det er ingenting irrasjonelt med å ha fobi for islam. Det drepes tusenvis av mennesker hvert år i terroraksjoner der muslimer av forskjellige grunner finner det nødvendig å drepe uskyldige sivile. Denne uken har det skjedd i Nigeria, to bilbomber drepte over hundre mennesker, og det har vært bombeangrep i Kina, utført av muslimske “separatister”, kall det hva du vil. Det er kun muslimer som kan finne på å angripe sivile i det de kaller motstandskamp.

     6. Høres snilt ut sammenlignet med storebror kristendomen.

    2. Visdom er ikke hvilke svar du gir, men hvilke spørsmål du stiller. Du stiller feil spørsmål. “Hvordan skal man temme islam” er feil, da islam også har mye visdom i seg, samme som kristendommen. Du må lære deg å finne midtlinjen, før du kan redde verden. Du løser ikke problemer ved å eie et trangsynt perspektiv, du løser ikke gåten av kreft, ved å se til én mulig teori. Islam har rett i at vi burde leve mer som hulemennesker, men å andre siden burde de også legge mer i menneskerettigheter. Osv osv. Ingen systemer er feilfrie, det er kun ditt intellekt som kan åpne for hvis du klarer å se til en rød linje å følge basert på bred kunnskap, eller hvis du er sauen i flokken, som tillemper alt etter ét system!

     1. Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at islam har mye visdom i seg og at jeg er en trangsynt person. Jeg har lært mye om islam og andre religioner, samt politiske ideologier. Og jeg finner ikke noe visdom vi kan ta til oss fra islam som vil bidra til å utvikle vårt samfunn til et bedre.
      Hva mener du? Kvinnesyn? Syn på homofile? Rettsprinsipper? Demokrati og ytringsfrihet?

     2. “Hva mener du? Kvinnesyn? Syn på homofile? Rettsprinsipper? Demokrati og ytringsfrihet?” – er dette alt du har tatt fra islam, har du neppe lært “mye” om islam. Du har sittet på FRP-møter eller på forum med ABB.

      Fakta er at islam forespråker mer kjærlighet enn kristendomen. Du er nå ansett som udugelig til å delta i diskusjon med meg, da jeg ser at du, grunnet såpass mangel av informasjon, vil trenge _mye_ tid til å anskaffe deg korrekt informasjon for å bli tatt seriøst. God dag.

     3. Det er du som ikke kan noe om islam. Daglig kommer det videoer fra Syria der de dreper fanger, torturerer, og lemlester. Det er grusomt, og ingen er i stand til å hindre dem. Det er du som er kunnskapsløs om islam, og har blitt forledet av folk som tolker Koranen ut av ønsketenkning.
      Det eneste vi har å lære av islam er hvor jævlig mennesker kan være mot hverandre, når hodet er fylt av religion.

     4. Fortsatt snakker du om “Islam” basert på enkeltsaker. Islam != hva folk gjør i Islams navn. “Islam” er Islam. Er DU et ondskapsfullt menneske, hvis jeg dreper noen, i ditt navn? Som nevnt, det er tydelig at du IKKE er insatt i “Islam” i det heletatt. Les på emnet du snakker om, før du åpner kjeften, eller bli latterligjort på lik linje med inavel. Som sagt. Du er velkommen tilbake når du vel bruker hodet ditt. Sørgelig fukking unnskylding til “menneske”. Glad du ikke er representativ for menneskeheten.

     5. Terrorister dreper flere mennesker på ett år enn inkvisisjonen drepte på 400 år. De er riktignok alle enkeltsaker, men sammen blir det en trend.

     6. Kilde takk? Husk å ikke utelate amerikanerne, russerne, nordkoreanerne, kineserne, nordmennene.. ja, lista over terrorister er lang.

   4. Ganske typisk at man må dra fram et 2000 år gammelt sitat fra bibelen for å “likestille” kristendommen og islam. Hva med å åpne øynene og se seg rundt istedet?

  3. Kommer ikke muslimer i alle former og farger da?

   Ser ikke helt hvordan det å være imot islam kan forveksles med å være rasist.

   Noengang hørt at noen som kritiserer kristendommen er blitt stemplet som rasist?
   Eller blir en som klager på at det mye pedofile prester stemplet som rasist?

   Nope, det er bare islam-kritikere som får det stempelet..

   1. Islamofobar har ikkje vorte stempla som rasistar. Det er difor det står “islamofobar og rasistar”. To forskjellege ord. Altso to forskjellege ting.

    1. Hva med saklige islamkritikere og fornuftige multikulti-forkjempere som er dårlige til å skrive? Har de noen plass i slik satire?

   2. Jeg ville mer si at det er et tegn på å være underutdannet. Uinformert. Underutdannet.. før man åpner kjeften.

  4. Akkurat no er ikkje poenget at rasistar og islamhatarar er det same. Det er difor det står i to forskjellege ord. “Rasistar og islamhatarar”, heller enn “islamhatarar, som er det same som rasistar”. Viss du har teke ein titt i norske nettavisar, vil du òg sjå at dårleg grammatikk går att hos alle islamhatarane der inne. Om desse er rasistar i tillegg, veit me ingenting om.

   1. Feil igjen. At grammatiske feil er overrepresentert hos “islamhatere” viser kun at de er overrepresentert i kommentarfeltet. En trenger ikke måtte skrive perfekt for å ha en mening.

 3. Jeg vil åpne en sosial turklubb for rød/grønne. Slik at vi kan spasere rundt i Oslo på kveldstid og faktisk oppleve disse fantastiske menneskene. 

  1.  For ingen som stemmer rødgrønt har sett innvandrerere eller muslimer i virkeligheten? Eller tenker du at en tur gjennom Torggata eller Grønnlandsleiret på kveldstid skal skremme noen på ett eller annet vis? Kjøpe kebab? Ooooooh!

  2. Eg trur ikkje at å senda raudgrøne menneske ut på ein kveldstur (noko mange av dei sikkert gjer ofte allereie) vil gjeva andre menneske betre grammatikk.

  1. Det høres slitsomt ut. Spesielt med tanke på at fobi betyr: sykelig, irrasjonell redsel for…

 4. Hvor mange av dere fjasefolk satt her og pugget deres eget innlegg gang på gang før dere la det ut kun for å være sikker på at det ikke var noen feil? en eneste skrivefeil ville jo vært katastrofe her, fram med fremmedordboken!!

  1.  Hei, Roy Oskar. Du er herved påmeldt på kurset, informasjon kommer i posten!

    1. Påmelding er et substantiv, men påmeldt er vel et adjektiv. De påmeldte deltakerne f.eks. Hva kalles det når en “er påmeldt” da?

 5. Må være noe av det dummeste jeg har hørt. Og det er så tilfeldig hvem som skriver bedre enn andre også, det å begrunne en del av det med at en somalier har skrevet bedre enn enkelte rasehatere anser jeg som tilfeldighet. Media tåler ingenting i disse dager.

  1. Vel, det verkar ikkje so tilfeldig lenger viss du tek deg ein tur innom nettavisa! :)

  2. Det er ingen tilfeldigheter. At folk som har betongskaller er rasister og fikk lave karakterer på skolen, er ingen nyhet. For det går igjen i alle kommentarfelt av en viss størrelse.
   Forøvrig finnes det også relativt intelligente rasister, men da gjerne med feil i krysskoblingen oppe i topplokket. Man vet jo om avvik av forskjellige slag personlighetsforstyrrelser osv. Men spør du sosiopatene, narsisstene osv om de er normale, så vil alle som en rekke opp hånden.

   Resten av betongskallene tror de har normal intelligens, for i flg. forskning det bare ca de 10% dummeste som skjønner at de ikke er Einstein.

   Forøvrig hater vi alle folk som bruker vold politisk eller religiøst. Det er ikke det islamofobi dreier seg om. Men så lenge folk på FRP-fløyen skal banke hodet i betongen og demonisere alle andre, så blir det aldri noen endringer eller dialog. Trøsten får være at de sitter i regjering og sluker kameler og det som større er, bare for å kjøre limo. De er med andre ord uhyggelig like alle de fæle “sosialistene”.

   1. Dersom du kan konvertere til eller fra (slik som du kan med religioner), er det ikke en rase.

    Dersom de fysiske kjennetegnene på rasen er noe du er født med om ikke kan endre, er det kanskje en rase. Men begrepet er uklart, for forskjellen mellom mennesker er mindre enn forskjellen mellom hunder.

    De aller, aller fleste mennesker tilhører en og samme rase: Homo Sapiens Sapiens.

     1. Det er nok mer en uttrykksform. Jeg vil påstå at muslimhaterne er en egen ‘rase’ ;-)

  1. Du har et poeng der. Kursholderen og div. individer i staten burde fått undervisning om å kunne forstå forskjellen mellom religion og menneskerase.

 6. Satire og ironi er noget af det bedste, der findes – uden disse ingredienser så bliver hvilket som helst sprog fattigt.

  I må undskylde at jeg skriver på dansk – jeg er nemlig for dum for at läre mig norsk

  ;o)

 7. jæi ær islam hater å rassist men jæi skrivver ikek dåli nårsk får de!!!!11 :s de ær dåli jort å si att alle islam hatere å rassister skriver dåli nårsk får de er ikke sant vi ær jo normenn :sssssss

 8. Trenger jeg i det hele tatt en grunn for å synes at detta var stupid, Fortsett å lese eventyr for andreklassen din Marit.

 9. Platt humor er vel også humor?

  Forøverig skal document.no arrangere kurs for antirasister med dårlige regneferdigheter. Det vil bestå av tre moduler:

  1. Elementær statistikk. Her vil man lære å lese statistikk riktig, og bruke rapporten til Utrop for å vise hvordan man avslører statistikkens billigste og eldste triks.

  2. Hva betyr statistisk overrepresentasjon? I denne modulen tar man utganspunkt i SSBs statistikk over kriminalitet, og voldtekter i særdeleshet.

  3. Hvordan søle bort velferdsstaten? Her bruker man statsbudsjettet og fremtidige inntekter og forpliktelser som utgangspunkt.

  1. Jøss og så Breivik sitt eget nettsted. Kan ikke vare mange som er i vater der inne, for ekkoene etter drapsorgien på Utøya klinger vel ennå.

   1. Breivik følte seg aldri hjemme der, så hvorfor kalle det hans nettsted? Aner jeg billig retorikk?

 10. Kva med å tilby nynorskkurs til innvandrarane? Eventuelt dialektkurs? Det er umogleg å ikkje lika ein somaliar som pratar Setesdøl!

  1. Dei er jo med på kurset allereie! Det var jo til og med ein somaliar som lærte opp ein av dei stakkars islamofobane. :D

   1. “Islamofobane”
    En fobi: “Fobi, angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen.”

    Å frykte en ideologi som Islam er hverken irrasjonelt eller overdrevet. En kan se hvilken utvikling bla. Europeiske land har hatt de siste tiårene både sosialt og økonomisk grunnet direkte påvirkning av den “irrasjonelle frykten”.
    “Fornuftige forklaringer” på hvordan denne type innvandring beriker land sosialt, økonomisk etc. venter jeg fortsatt på etter alle disse årene jeg har stilt meg kritisk, eller det du kaller en “fobi”.

 11. Trenger ikke mer enn ett utropstegn. På riktig norsk har vi kun ett utropstegn, ett spørsmålstegn og ett punktum!

 12. Aha! nå fikk jeg lov siden jeg ikke hadde noe å si. Siden er politisk knebla.

 13. Muslimer er nåtidens Adolf Hitler’e. Alle må seff utryddes, jøder, kristne, alle annerledes tenkende. Ikke engang trygt å være muslim. Sunnier må utrydde shiaer og vise versa. Boko Haram viser sin forståelse med å drepe alle som ikke tenker som dem selv, Al Kebab samme ulla, Al Qaida samme ulla… Dæsj viser veien. Hurra lixom…

 14. I will say this only once….or twice. Hide ur pictures of The fallen madonna with the big boobies!

 15. Det er forskjell på rasister nazister og ikke muslimvennlige… Hva får man ut av å prøve å fordumme nordmenn som har dysleksi? Hvis en nordmann har dysleksi og ikke liker muslimer er de nå dumme… Den har vi for så vidt hørt før. Samtidig er de som tar varmt imot de som ønsker å fortrenge alt vi tror på og har kjempet for i, ja tusenvis av år altså de smarteste blant oss. De uten høyskole osv er i det nye Norge tapere. Det er det jeg leser av denne artikkelen. Den er faktisk direkte diskriminerende, ja endog direkte mobbing. Den forteller kun om en menneskegruppes holdninger til den “mindre smarte” menneskegruppen… Altså flertallet. Dette her er faktisk langt over streken. At nordmenn ikke har startet demonstrasjoner i gata ennå kommer kun av noen veldig få faktorer. Nemlig at: 1. Nordmenn har penger og de lever godt. 2. Nordmenn er vant med at ting “løser” seg. 3. Nordmenn glemmer dagen etter, for da blir de foret med noe nytt og enda viktigere. Tåkeleggingen i Norge er et faktum. Intetsigende og politikere med sterke meninger som ikke holder mål. Folk som stemmer et parti for å se at innvandringspolitikken forblir den samme, ja de gir rett og slett opp. Lar ting gå som de gjør. Se på eldre politikken. Vi klager å drar den frem hele tiden.. Men ingen demonstrerer.. Her i landet er vi så egoistiske blitt at vi glemmer bestefar så snart vi lukker døra. Ja vi tenker på han et par dager og så jobber vi videre med vårt, og unnskyldningen er: Vi har vårt eget. Det er fryktelig de eldre skal ha det sånn.. I vårt Norge.. Og så er tankene over på noe annet igjen.. Akkurat det samme som med flyktningpolitikken. Vi BØR så definitivt hjelpe dem. Men ikke her. Der de er. Vi bør ikke ta utdannede mennesker her til landet fordi de ikke vil kjempe deres EGEN krig. De kommer hit i hopetall. Men ikke ekte flyktninger nei. Immigranter som ikke er i nød! Oi.. Utropstegn? 2 kanskje!! ? De ekte flyktningene blir igjen, analfabeter og fattige, uten drivere til landet. Vi tar imot de med god utdannelse, og er dermed med på å tømme landet for den beste arbeidskraften… I tillegg til dette må vi gå på butikken å handle mat, men finne oss i at 70% av de som er i butikken ikke snakker norsk. De skremmer livet av bestemor som må ta taxi ned fra gamlehjemmet for å handle, fordi pleierne ikke har lov til dette. (regler) Vel hjemme på gamlehjemmet (for de som er i stand til å reise noen plass) så må de på 2 mannsrom, mens våre nye landsmenn klager på fasilitetene de har fått. Som overgår langt langt over våre sosialklienter, uføretrygdede og våre eldre, som har betalt skatt hele livet. Jeg blir litt matt av sånne idioter som Marit Antonsen og hennes medsammensvorne her. Hvis ikke det er diskriminering så veit ikke jeg. Hvis dere ikke kan skrive norsk har dere ikke rett til å uttale dere. Hvis dere er rasister eller har generell nedarvet fremmedfrykt, ja så er dere idioter.. Våre gener her i Norge.. I hvert fall menns gener for det meste. Å da mener jeg EKTE menn, ja de stammer nettopp fra et folk som kjempet mot muslimer, kjempet for en kristendom ( som ikke var ønsket i utgangspunktet) Men dog. Og som vikinger både handlet vi med, og holdt avstand fra og kjempet mot muslimer osv osv.. Laaangt tilbake i historien. Hun er norsklærer? Men i hvertfall ikke historielærer. Fremmedfrykten her i landet er nok ektefølt. Og med god grunn. de rike har også deltatt i krig til dels. Men det er de fattige som har vert kanonføden. Og når det smeller i Norge tro meg det vil det. At det ikke har gjort det med den behandlingen de eldre får, og etniske norske barna vil få etter hvert som antall hvite blir i undertall.. Ja da håper jeg dere husker hva dere har påstått. Håper dere husker kvinnefrigjørelsen. Hva dere har kjempet for. For muslimene har lov til å avstraffe sine koner, under sharia.. Og det er det vi går imot.

  1. Hadde du giddet å legge inn et linjeskift (åpenrom/pusterom) der det er naturlig, så er det mulig at jeg (og andre) hadde giddet å lese det du skriver…
   Bare et tips! ;-)

   1. Jeg stoppet etter ordet dysleksi og leste de siste linjene om sharia :)

    Det er ikke dyslektikerne som får spanskrøret, men derimot rasister og fobikere som er dumme som kneipp.

 16. Hva med et grunnkurs i matte og statistikk for politikere og resten av godhetsgjengen i samme slengen? Tross alt, om noen ikke kan skrive er det deres problem, om de som bestemmer økonomien ikke kan regne, så er det alles problem.

 17. For det å hate en ideologi eller et trossystem er jo det samme som å hate en eller flere raser av mennesker… Kommunisten som hater kapitalisme er i samme bås som KKK-medlemmet som hater negere liksom. Hva er poenget med en satire når forfatteren er dummere enn dem han/hun prøver å latterliggjøre?

 18. Har mange meningsmotstandere,
  men har aldri sunket så laft at jeg har latterliggjort deres språklige eller
  skriftlige ferdigheter. Vedkommende bør aldri få lov å bli lærer,
  da kommer det en masse dyslektikere ut med knekt selvtillit og havner rett på
  gata som knarkere.

 19. Er nok mange andre steder enn her at nordmenn skriver særdeles dårlig norsk.

 20. Roten til alt vondt er att noen mennesker tar religionen sin bokstavelig. Samme hvilken religion man snakker om.
  Jeg er glad for att jeg slipper byrden med religion for å trøste meg selv i den gale verdenen vi lever i.

  Så er jo også smaken som baken. Det er der dritten kommer i fra.

 21. Jeg må si meg kvalm av all dette hatet mot mennesker som velger å ikke skrive “gramatisk rett” på INTERNET. “Islamhatere” har den sterkeste grunnen til å hate Islam, av flertallige grunner. Islam er påvist seg som eg voldelig og utrygg religion som ordrett sier at alle som ikke er islamister i Norge skal bli drept. Hvorfor kalles dette rasisme mot Islamister når dere helt klart tar hendene forann øyne og ører og ikke velger å ta fakta som fakta. Har du lest koranen?

  Quran
  (2:191-193)
  – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where
  they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or
  unrest] is worse than
  killing…

  but if they desist, then lo!
  Allah is forgiving and merciful.

  Ikke bare sier den drep alle som ikke har tro men også at du vil bli tilgitt av deres såkalte “gud”. Er dette en presedens folk vil sette i landet? Er folk så redde for at noen dumme personer skal ta å sammenligne deg med Hitler? Våkne opp nå disse er alle terrorister hvis de velger å følge hva koranen sier, denne boken fremmer vold og drap og burde blitt banlyst fra alle verdens land som vil fremme sosial trygghet og vellferd. Når vi kommer til denne såkalte debatten om at grammatisk korrekt betyr du er faglig korrekt så har du nok feil. Står å skriver at å være gramatisk korrekt er en stor del når både Erna Solberg og Jens Stoltenberg skal begge være dysletikere? Har disse menneskene ingenting å gjøre siden de sliter grammatisk? Slutt med hatet.

  Også når vi skal bruke over 750 milliarder på disse invandrene som har lagt et oppstyr av landet sitt og nekter å sloss for det, men å la flere millioner på millioner leve under ekstrem fattigdom, sulte ihjel skal være en sosial akkseptabel ting? Det er bare mediaet sin debatt om at det er et ansvar vi i norge har om å redde noen som har ødelagt sitt eget land? Fra hvor har denne usle tanken komt fra? Vi er et lite land i en stor verden og med en gang noen kan bli drept av kulet og eksplosiver så er det plutselig værre enn hvis de ble drept av sult og dehydring. All denne debatten gir meg er bare en sann visning om at folk bryr seg ikke hvis de ikke kommer syklende over grensa. Gi de støtte til å ta tilbake sitt eget land ikke ta fra det norske folk og si vi holder et ansvar over religiøse fanatikere og hvordan de ødelegger sitt eget land. Du har vell kanskje lest at Islamister har et svært lav kvinnesyn og har en tendens til å voldta mens de ser opp på sin gud og blir tilgitt. For hver 1000 vi slepper inn vil 1 nordmann / kvinne bli voldtatt. Ta mitt ord og om 20 år når Norge går under, etter vi ikke klarer å holde studentene me jobb og de kan ikke studere uten side jobb så kommer vi til å falle. Og vi kommer til å falle hardt.

 22. Quran (3:56)
  – “As to those who reject faith, I will punish them with terrible agony in
  this world and in the Hereafter, nor will they have anyone to help.”

  Bannlys denne forferdelige “boken”

 23. Det er folkets rett til å være skeptisk.
  Det er folkets rett til å stille spørsmål, krav og til og med endre loven om de ikke er fornøyde.
  Det er folkets rett til vite hvor og hvordan landets penger brukes til.
  Urettferdig å bli kaldt rasist for å ikke være enig med dagens asyl og flyktningpolitikk.
  Jeg er ikke en innfødt norsk, men er MEGET skeptisk til gradvis islamisering av vår sekulære samfunn og gradvis ending av våre verdier.

 24. Menes det med dette, at det også er mulighet for at etniske nordmenn får noe gratis i Norge? ?

 25. Artikkelforfatter kunne med fordel brukt et annet ord en islamhatere.
  Jeg hater islam, jeg hater all overtro, kristendommen inkludert.
  Når det er sagt elsker jeg mine muslimske, kristne, osv medmensker og står bak dems ukrenkelige rett til å utøve sin overtro fritt. Likeverd og en fri tanke er et absolutt prinsipp.
  Skulle imidlertid ønske alle barn fikk en livssynsnøytral skolegang og at statskassen sluttet å kaste penger etter folk som ønsker å bygge opp sine kirker, moskeer, menigheter og relgiøse barne og ungdomsskoler (fysj!).

 26. Patetisk forsøk for å prøve å henge ut og stigmatisere folk med andre meninger. Virker ikke….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *