Drømmer om en skole uten elever

Like før helgen brøt forhandlingene mellom Kommunenes sentralforbund og Utdanningsforbundet sammen. I forhandlingene skulle partene enes om nye arbeidstidsbestemmelser. For landets lærere er det viktig å beholde dagens ordninger, mens kommunenes forhandlingspart ønsker større lokal frihet. Nå åpner imidlertid enkelte i lærernes fagforening for å finne veien tilbake til forhandlingsbordet.

Kjell Ivar Helle drømmer om en skole uten elever (Foto: Flickr/KOMUnews)

Kjell Ivar Helle som er lærer ved Åndalvesen barneskole sier til nyenyheter at drømmen er en skole uten elever, – Jeg vil kunne akseptere kun 5 uker sommerferie hvis antall elever kuttes dramatisk, eller eventuelt kuttes helt, sier Helle. Han mener det vil være rikelig med arbeid uavhengig antallet elever. – Husk at vi som lærere nå har en enorm arbeidsbyrde, vi må alltid være 100% oppdatert, og etter at vi fikk Ipad fra rektor er arbeidsmengden sterkt økende. (PS! Det gleder nyenyheters redaksjon at han bruker mye av dagen her inne).

Helle mener utviklingen i norsk skole er tragisk: – Gjennom nasjonale prøver skal idiotene i Oslo sjekke om elevene lærer noe, jeg vet jo godt at mine elever ikke har noen særlig forutsetning for faglig utvikling. Tror de virkelig at jeg trenger en nasjonal prøve for å finne ut av det, spør Kjell Ivar Helle retorisk.

Lærer Helle ber nå om nytenkning. – I have a dream. Tenk en verden, jeg mener skole, uten elever. En skole hvor det rikelig med tid til lærerværelset, en skole hvor ingen av doene er lave og hvor det ikke lukter skolemelk. Nyenyheter.com spør til slutt om hvorfor Helle valgte læreryrket: – Vel, det var eneste stedet jeg kom inn med 2 i snitt. Og se på meg nå, nå har jeg faktisk Ipad. Intervjuet må dessverre slutte der, Helle spør nyenyheters utsendte om vi vet om et ord som kan bruke bokstavene ISGKTRA, etter litt refleksjon sier vi TRAGISK. – Stemmer! Tusen takk, nå skal jeg legge inn et ord som knuser rektor. Woho, 216 poeng!

Utdanningsforbundets leder, Triste Lektorsen sier til nyenyheter.com at hun ikke kan stå helt inne for Helles beskrivelse av norsk skole, men hun åpner for et prøveprosjekt med en skole uten elever. – Jeg synes dette er et spennende forslag, men da må vi selvsagt evaluere resultatene, her er det viktig at vi også får en avklaring på om noen elever tar skade av det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *