Breivik mottar ny medalje

Som eneste avis bringer vi her bilder fra innsiden av den puben hvor festen fortsatte etter utmerkelsen (Foto: Flickr.com/ Reigh LeBlanc)

I går erklærte medaljekomiteen i Justicular Knights at Kommandør Anders Behring Breivik har blitt tildelt en ny orden Oversuperduperkommandør av Tredje Klasse. Overrekkelsen skjedde samme dag, og hele komiteen og ledelsen og alle medlemmene var tilstede.

Som eneste avis bringer vi her bilde fra innsiden av den puben hvor festen fant sted etter utmerkelsen. (Foto: Flickr.com/Reigh LeBlanc)

“Dette er en stor dag”, sier komiteens leder Anders Behring Breivik, “og det var ingen tvil om at Breivik fortjente denne utmerkelsen”. Leder for Justicular Knights, Anders Behring Breivik er helt enig. “Det er sjelden en overrekkelse er så fortjent, og alle våre riddere støtter helhjertet opp om denne utmerkelsen.”

Medaljen består av litt navlelo, en slitt skolisse og tasten «O» fra Breiviks datamaskin og han håper han vil få anledning til å vise den frem under den kommende rettsaken. Under utdelingen bidro Ridderordenes eget kor, stødig ledet av dirigent Anders Behring Breivik, som ikke la skjul på den æren han regnet det som å få lov til å synge for Anders Behring Breivik.

Etter overrekkelsen ble det arrangert fest for alle ridderne. «Dette er noe av det mest positive med denne ordenen, det er ingen avstand mellom ledelsen og oss vanlige medlemmer», sier menig ridder av femte klasse, Anders Behring Breivik. Baren befant seg i Breiviks hode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *