Politiet oppretter spesialenhet for Sex & Politikk

Flere politiske kommentatorer NyeNyheter har snakket med, mener de siste dagers hendelser viser at avstanden mellom Venstre og Frp er kraftig redusert. – Dette bør love godt for et borgelig regjeringssamarbeid etter valget i 2013. Her bør de borgelige partilederne se til Stavanger!

Politidirektør Lowen Arm introduserer spesialenheten for Sex og Politikk

KrF hadde i sin tid Medhaug-saken, Frp har hatt sin Birkedal-sak og Venstre har nå sin xxx-sak (ingen i det politiske miljø husker navnet på Venstres nestleder). Samtlige saker er fra Stavangerområdet, hvor politet nå er i ferd med å etablere en egen spesialenhet for sex & politikk. Politidirektør Knut Lowen Arm sier til nyenyheter at de flytter alle landets ressurser(ca tre stillinger) til Stavanger. – Det er her trøkket er størst.

Norges nest største by, Bergen, har i flere år hatt en egen narkotikadomstol. Nå vil Stavanger kommune søke om en egen domstol som skal håndtere sakene fra politiets nye speialenhet. – Erfaringene fra Bergen er at man bruker sin spesialkompetanse i både utarbeidelsene av siktelser og i straffeutmålinger. Tenk hvor mye kompetanse vi i Stavanger-regionen har på saker knyttet til sex & politikk, sier en begeistret ordfører fra Høyre, Tone Bjelland.

Mens de tre andre partiene har hatt sine saker innen feltet, er det knyttet stor spenning til hva Høyre har å komme med. Politisk kommentator, Kåre Strand er kritisk. – Høyre er nå i ferd med å skrive seg ut av et borgelig samarbeid. Jeg er overbevist om at man vil se til Stavanger, men hvor er da Høyre? Kanskje er utspillet om en egen domstol en måte å skrive seg inn igjen?

Nyenyheter har ikke lykkes eller prøvd å komme i kontakt med partilederne i de respektive partier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *