NYENYHETER AVSLØRER: Var inhabil, tok likevel lengre lunsjpause

Etter flere saker hvor habilitetsreglene skal være brutt av regjeringens medlemmer, kan NyeNyheter nå avsløre en serie av mer omfattende regelbrudd i den rødgrønne regjeringen. Politiske kommentatorer, opposisjonen og flere jusprofessorer raser.

Roger Pettersen forstår ikke anklagene om inhabilitet rundt utvidelse av egen lunch (Foto: Flickr/ Mosman Library)

Etter gjentatte purringer sitter Nyenyheter nå med flere sjokkerende dokumenter. Ingen av disse er blitt journalført. Dokumentet har overskriften “budsjettkonferanse, søndag 13. mars, program”. I starten av møtet kjenner NyeNyheter til at flere av statsrådene personlig grep inn for å få økt lunsjpausen med 15 minutter, dette til tross for at det var deres egen lunsjpause.

– Det er riktig at jeg var en aktiv pådriver for å utvide min egen lunch, men stiller meg uforstående til at opposisjonen mener jeg var inhabil, forteller statsråd Roger Pettersen

Lunsjen ble også flyttet en halvtime, men dette fremkommer ikke i noe offisielt dokument. Programmet som ble lagt ut på regjeringens nettside er den redigerte utgaven, altså ikke den Nyenyheter nå har.

NyeNyheter kommer straks tilbake med mer, vi skal bare spise lunch først.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *