Svindler foreløbig løslatt etter logisk argumentasjon

Frank Roger Ottesen (34) var siktet for grov økonomisk svindel gjennom non-profit organisasjonen “Hjelp de trengende”, men er nå løslatt inntil videre etter logisk argumentering.

Frank Roger Ottesen foreløbig frikjent fra økonomisk svindel (Foto: Flicker/Remuz)

Hjelp de trengende baserte seg i store trekk på å motta pengegaver, og Ottesen var ansvarlig for å fordele disse pengene. Siktelsen mot ham gikk ut på at alle pengene gikk i hans egen lomme, noe han forklarte på følgende måte:

– Det er riktig at jeg fordelte pengene til meg selv ja, sier Ottesen med noe arrogant tone. – Det er oppriktig talt ett enormt slit å sørge for at en non-profit organisasjon holder seg, ja, nettopp non-profit.

Ottesen forklarer at når pengene strømmer inn, går jo organisasjonen i pluss, og dermed blir det uforsvarlig å kalle det for “non-profit”.

– I tillegg er jeg for tiden arbeidsledig, så da er jo jeg trengende. Dette er en ikke-sak, tordner det fra Ottesen.

Aktor i saken, Helge Pettersen sier til NyeNyheter at denne type argumentasjon fra siktede er helt ny, og i grunnen banal. Men likevel må de gjennomgå lovverket for å se om Ottesen faktisk har gjort noe ulovlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *