Tilgir Jesus for å lage vin av vann

Indremisjonsforbundet tilgir Jesus (Flickr/chefranden)

I en pressemelding erklærer formann i Indremisjonsforbundet Knut Mathiassen at de ikke lenger bærer nag til Jesus for å ha laget vin av vann. Forbundet har tidligere uttalt at Jesus er å regne for en synder og hedning på grunn av brudd på Forbundets statutt 4.2 hvor det står at: “Du skal ikke, under noen omstendigheter, drikke eller produsere alkohol”. Jesu klare brudd på denne regelen har lenge blitt sett på som et så stort overtramp at han i lang tid ikke ble regnet som en indremisjoner.

Den omstridte handlingen står beskrevet i Johannes kapittel 2, hvor Jesus var invitert i bryllup i Kana, og da det ikke var vin igjen, ba Maria Jesus om å ordne vin. Det er vanlig i indremisjonskretser å anta at Maria egentlig var djevelen i forkledning, og Jesus faller for å fristelsen og gjør vann til vin. Hvordan kristne skulle forholde seg til denne åpenbare synden har lenge vært et hett diskusjonstema i forskjellige kirkesamfunn, men nå skifter altså indremisjonen syn.

Forbundets tidligere linje var lenge å kreve at Jesus skulle offentlig beklage sin syndige handling før han var tillatt i deres forsamlingslokaler, men nå er dette historie. Jesus er velkommen når han måtte ønske, svarer Mathiassen. Vi innser nå at dette var kun et ungdomspek fra Jesu side , noe vi ikke kan se på med for strenge blikk.

Den viktigste grunnen til denne nye holdningen er at ledelsen nå mener at det ikke er sikkert at Indremisjonsforbundets statutter var trådt i kraft da Jesus var i bryllup i Kana, og derfor kan ikke gjelde for ham. Andre har igjen pekt på at Indremisjonens regler burde vært skrevet i Jesu hjerte lenge før forbundet formulerte dem. “Vi kan ikke lese noe sted i Bibelen at Jesus viser oppriktig anger for sine handlinger.” Dette synet er imidlertid nå i et mindretall, og Jesus, dersom han skulle ønske det, er velkommen på enhvert møte i regi av Indremisjonsforbundet som skulle finne sted.

I andre trossamfunn blir denne nye linjen mottatt med blandede følelser. Forstander i Filadelfiakirken, Peder Moe, er ikke helt sikker på hvordan han skal tolke denne nye linjen hos Indremisjonforbundet. “Jesus skapte vin av vann. Det går imot alle våre regler, så dersom ikke Jesus ber om tilgivelse og takker ja til det offer Kristus ga på korset er jeg ikke sikker på hva han har å gjøre på våre møter.” Han forstår ikke hvorfor Indremisjonsforbundet ønsker å tilbringe tid med slike syndere som ikke er villige til å be om tilgivelse for ungdommelige overtramp. “Inntil vi mottar et tillegg i Bibelen hvor Jesus faller på kne og ber om tilgivelse må vi dessverre regne ham som en utstøtt,” og legger til “hvorfor Jesus skal være så spesiell at han hever seg over vår menighets statutter er en gåte for meg. Disse ble tross alt nedskrevet under mange timer med bibellesning og bønn til Kristus.”

Jesus var ikke tilgjengelig for kommentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *