Opptrappingsplan for fokus

Toppbyråkrat Aase Ivarsen (Foto: Flickr/Mosman Library)

Kommunesektoren får stadig flere oppgaver uten at mengden penger øker tilsvarende. Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunenes sentralforbund og konsulentselskapet Kommunal Kompetanse har derfor utarbeidet nye strategier for kommune-Norge. – Dette er et paradigmeskifte, sier en begeistret toppbyråkrat, Aase Ivarsen i Orken kommune.

En av anbefalingene fra ekspertgruppen, er at alle kommuner bør utarbeide en en plan over planene. Ivarsen sier til nyenyheter at “det er ikke noe problem å legge planer, problemet er å huske hvor du har lagt dem”. En plan som ivaretar nettopp det vil i følge Ivarsen være et kjærkomment hjelpemiddel.

Ekspertene mener videre det er nå viktig at man har fokus, og mener derfor at man hvert halvår må vedta en opptrappingsplan for bærekraftig fokus og satsing. Ved kritikk av eventuelle mangler i kommunens tjenestetilbud skal innbyggere og andre som klager unødvendig, henvises til opptrappingsplanen for fokus.

– Jeg føler endelig vi har fått et ankerfeste, nå går jeg valgkampen i møte med friskt mot, sier KrF ordfører Christen Engelsen i Hell kommune. Trønderen er likevel også noe kritisk siden ekspertene ikke har lagt inn utredningskrav i forkant av utarbeidelsen av en opptrappingsplan for bærekraftig fokus og satsing. – Dette handler om rettsikkerhet, de gode prosesser og tverrfaglig dialog, minner Engelsen om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *