Advarer mot bruk av iPad programmet “RealWeight”

Hundretalls klager etter lansering av den nye appen

Advarer mot ny App (Foto:Dailyburn)

Ny App som lar deg måle vekt, BMI og fettprosent har i visse tilfeller ødelagt iPaden. Brukere rapporterer om “merkelige flekker og uklarheter på skjermen” etter bruk. Det er foreløbig uklart om feilen kan løses ved en software oppdatering, eller om iPaden må repareres av tekniker på verksted.

Enn så lenge anbefaler i alle fall vi å la være å bruke Appen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *