Tømmer viktigere ressurs enn barn

Svært viktig ressurs (Foto: Flickr/Duncan Brown (Cradlehall))

Ifølge en prognose NyeNyheter har fått innsyn i, vil tømmer være en viktigere ressurs for Norge, de neste 30 årene, enn barn.
– Det vi har sett foregående år, er at tømmer eksporteres i større grad enn barn, og denne utviklingen vil bare bli klarere de neste årene, sier en av forskerne bak prognosen.

Samfunnsmatematiker, Jøran Bøl, informerer om at verdien på tømmer øker i takt med etterspørselen, og den vil bare bli mer ettertraktet i årene fremover.
– Hvis vi ser mot Brasil, så har de satset på tømmer foran barn, og nå har de både verdens beste fotballag, og nok tømmer.

Reviderer statsbudsjettet

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier i en kommentar til NyeNyheter at han vil revidere statsbudsjettet, og flytte penger fra utdanningsfondet, til skogbruksfondet. Det vil være snakk om å kutte ned opptil 300 årsverk i skolesektoren, som skal over til skogbruket.

Barne- og likestillingsministeren Inga Marte Thorkildsen, stiller seg kritisk til nedtrappingen. Hun mener Norge burde satse mer på barn.

Barn må ha opplæring

Biolog, Dag Olav Nautvik, skriver på sin web-logg:
– Det er aldri snakk om dårlig tømmer. Tømmer kan bli rå, av eksterne hendelser, men aldri kan man si at tømmer er ustabilt. Barn derimot. Barn må ha opplæring, utdanning og forsørging i flere år, før de er nyttig for dagens samfunn. Med mindre det kommer en supergenerasjon iløpet av de nærmeste årene, vil det være naturlig å satse på tømmer, langsiktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *