Vil ha maksgrense på vitner og bevismengder

Advokat Tore Eidsvollvil ha maksgrenser på bruk av beviser og vitner (Foto: Flickr/boetter)

SOS Rasismes advokater vil nå ha hasteinnført en lov som begrenser bruk av vitner og bevismengder.

– Altså, 34 vitner? Snakk om overtramp, sier forsvarsadvokat Tore Eidsvoll. Slik kan vi ikke ha det i ett åpent og demokratisk samfunn. Jobben min blir totalt umulig dersom vi skal tillate slike mengder vitner.

Eidsvoll vil nå at regjeringen hasteinnfører en lov som setter begrensninger for hvor mange vitner og beviser man kan bruke i en rettssak.

– Maks 5 vitner, og de skal forsvaret ha godkjent på forhånd, sier Eidsvoll, som mener de da muligens vil ha en god sak. – Jeg håper og tror denne loven vil bli innført raskt. Helst før klokken fire i dag, avslutter han.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *