– Sykehusene blir bedre uten pasienter

I en ny forskningsrapport fra forskningsstiftelsen Vita slås det fast at Norge bør åpne for sykehus som ikke behandler pasienter. – Skal vi få vekk feilmedisinering, sykefravær og klager fra pårørende er dette genialt, sier forskningsleder Teodor Homperud. Helseministeren stiller seg positiv til slike forsøk.

– I Norge minner kreftpasientene om aktørene i Midtøsten, sukker helseminister Jonas Gahr Støre overfor Nyenyheter. Han tviler på om dette er grupper som blir tilfreds med enda mer dialog. – Det første jeg tok tak i som ny fagstatsråd var dialogene med de dødssyke, nå er dialogen mellom helsevesenet og denne gruppen doblet i lengde og omfang, men så begynner de pårørende å klage. Et sykehus uten pasientplasser er virkelig banebrytende!

Ikke uventet er også Giske-medarbeider og fagforeningsleder Roar Flåthen positiv til konklusjonene fra Vita. – Jeg kan personlig garantere for at sykefraværet går ned hvis mine medlemmer slipper å eksponere seg for syke mennesker. LO-lederen åpner også for at han kan være vara til styret i et slikt sykehus.

Men er ikke hele poenget med et sykehus å behandle pasienter?
– Det der er en typisk markedstankegang, sier Støre. Han vil ikke godta det han omtaler som “høyresidens premiss”. – Husk at dette er typisk oss i Vesten, vi skal alltid telle resultatene i et excelark, men det finnes noe, dypere og mer grunnleggende. Den tidligere utenriksministeren avslutter så med et egenkomponert dikt: “For meg er helsepolitikken like mye en reise, vi er, men vi er ikke. Vi er på vei, men vi stopper. Vi ser, men naboen er blind.”

20121030-104432.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *