Regjeringen skaper “bulyst”

Behandling og utdeling av årets ”Bulyst” midler er nå fullført. Det er delt ut 42 millioner kroner til Norske kommuner for å skape bolyst hos folket. Vi har innhentet noen kommentarer fra kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete.

Liv-Signe Navarsete. Foto: Senterpartiet (http://www.flickr.com/photos/senterpartiet/5000401665/)

Alle skal få bo der de ønsker

Hvilket problem er det dere ønsker å løse med alle disse millionene som deles ut Navarsete?

– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha høve til å bu der dei ynskjer. Det vi i Regjeringa, og da meinar eg spesielt Senterpartiet, oppdaga va at skremmande få visste kor dei ynskja å bu.

Så dette er et ledd i folkeopplysninga?

– Ja, sjå berre på Dokka. Dei har no brukt ein god slump med pengar på å gå frå å omtala seg som ”tettstad” til ”landsby”. Tettstad er jo eit negativt ord, kven vil gå rundt å vara tett? Då er det mykje betre med ein by på landet. Dei har au sendt inn ein spanande søknad te neste års bulyst. Det gjekk opp for dei at å kalla det for ”Rådhus” va misvisande, det er jo knapt råd å få der. Man går ikkje til rådhuset for råd, men for å bede om lov. Eg ser fram te å besøka ”Bedehuset” nesta gong eg er i område.

 

Kritiske røster hevder Regjeringen kaster bort penger

Elin Ørjasæter har i en kommentar på E24 hevdet at dette er bortkastede penger. Provoserer dette deg?

– Nei. Problemet te Ørjasæter, sånn reint bortsett frå at ho legg seg borti kva eg brukar mine, nei eg meinar velgaranes, pengar på er nok at ho ikkje sjølv veit kor ho vil bu. Å det e jo nettopp det vi prøva og hjelpa med. Aller helst vil ho nok bu ein stad det ikkje er internett, så slepp ho å komme med kritiske kommentarar i tie og utie.

 

Tildelingen av midler ikke del av valgkampen

Utdelingen av midlene kom jo i knapp tid før kommunevalget. Var dette en bevisst strategi?

Dalsfjorden
Dalsfjorden sett fra Dale. Foto: Magnus (http://www.flickr.com/photos/magh/3664087172/)

– Nei, tidspunkt for tildelinga e heilt tilfeldig. Vi har faktisk ikkje rukke å setja i gang PR-apparatet enno. No kjem snart ein ny NRK-satsning kring dette tema med det fengande namne ”Der ingen skulle tru dei hadde lyst tel å bu.” Eg personleg synes den er mykje betre ein den førre dokumentaren dei laga om brua over Dalsfjorden, ”Der ingen skulle tru at Liv-Signe sku bygge bru.”

 

Er dette å innrømme at regjeringen ikkje klarer å skape liv i distriktene gjennom vanlig distriktspolitikk som utbygging av infrastruktur og satsing på næringsliv?

– Regjeringa har aldri gjort så mykje for distrikta. Vi har faktisk tatt nokre bulystmillionar tel oss sjølve og utvikla ein ny profil for distriktspolitikken. Vi har gått te innkjøp av to lam som ska beita utanfor Stortinget og minna oss om viktigheita av å væra handlekraftige i landbrukspolitikken. Eg er sikker på at ”Handlingslamma”, som dei ska heite, blir ein stor inspirasjon tel etterføljing når dei kjem tel gards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *