Troll sprekker likevel ikke i lyset

Illustrasjonsbilde. Vi påpeker at trollet på bildet ikke nødvendigvis har noe med saken å gjøre. Foto http://www.flickr.com/photos/marchange/433979196/

Troll skal frem i lyset, og der skal de visstnok sprekke. Dette er nyheter vi ikke kan la gå ubemerket hen, vi har derfor hentet inn trollekspert Tom Jutul fra Internasjonal Tenketank om Troll (IT-Troll) for å bringe trollkunnskap til folket.

– Vi har lenge trodd at troll skulle sprekke i lyset, eventuelt forsteines. Alt etter hvilken trollskole man sverger til. Det vi nå ser er at trollene som kommer ut i dagslys sprekker slett ikke, det virker derimot som de trekkes mot hverandre med økt trollethet som konsekvens.

 

Flere av trollene som nå åpenbarer seg er i tillegg såkalt mangehodede troll som troller i opptil flere retninger samtidig. IT-Troll har iverksatt dialogprosjekter for å skape en endring i trollenes oppførsel.

– Vi hadde et håp om at trollene rett og slett hadde vært så lenge innesperret i mørket at om de fikk komme ut og få omgang med mennesker skulle de tø opp. Våre representanter har dessverre blitt møtt med sterk motbør, opptil flere har fått hodet avspist, sier en tydelig preget Tom Jutul.

 

Det er ikke bare teorien om lysets påvirkning på troll som slår sprekker. Erfaringer fra de siste trollmøter viser også at troll har gått bort fra sin dragning mot kristenmanns blod.

– Det virker nå som om de reagerer på alle som ikke har trollblod i seg. I tillegg ser vi en utvikling der dagens troll, tydelig påvirket av de greske troll-lignende kykloper, utvikler et sterkt tunnelsyn. Dette vanskeliggjør dialog i enda større grad, ofte trampes vi ned før vi rekker å innlede samtaler.

 

Vi i NyeNyheter ser med stor bekymring på dette. Som en konsekvens har vi derfor kjøpt inn Trolljegeren som kombinert opplærings- og undervisningsfilm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *