Stortinget tenker også smått

Det har lenge vært kjent at Stortinget styrer etter de store linjene. De utarbeider statsbudsjett, bestiller offentlige utredninger og hamrer ut lovverk som vi skal leve etter i overskuelig fremtid. Nå har TV2 gått i bresjen for å fremheve de ikke fullt så store Stortingssakene. Vi kunne i dag lese om Stortingsrepresentantene som ber Riksrevisjonen om hjelp for å få gjennom et gammelt vedtak om sovevogn på Sørlandsbanen.Hvem kunne tro de hadde tid til å gå ned i detaljene på slik realpolitikk.

Faksimile politisk.tv2.no


Vi i NyeNyheters politiske redaksjon innser at vi har forsømt oss hva gjelder Stortingets ikke fullt så store saker, og har dermed gravd oss ned i Stortingets småting. Her er noen utvalgte vedtak i samme størrelsesorden. Stortinget ber Regjeringen…

  • få på plass lokalavis på Flybussen mellom Trondheim og Værnes.
  • øke utvalget av rullings i dagligvarebutikker i Os.
  • be sjåføren stille opp varmen på Time-ekspressen fra Oslo til Gjøvik.
  • sørge for nødlagre av smør til intern bruk på Stortinget, subsidiært egne Stortingskveg.
  • endre regelverket slik at det i tillegg til muligheten for settestatsråd innføres mulighet for settekontor, gjerne på lokal lutefiskrestaurant.
  • instruere Facebook til å innføre filter slik at lokalpolitikere slutter å sette partiene i forlegenhet ved uttalelser i statusoppdateringer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *