Kunnskapsdepartementet avslører at x=3

Var du en av dem som slet på skolen med x og y i mattetimen? Det gjør også mange av elevene i dagens skole, men fra i dag av vil ikke disse bokstavene være til hinder for en god karakter i mattematikken. Kunnskapsdepartementet, i et forsøk på å styrke norske elevers matteferdigheter går i dag ut og avslører at X er 3 og at Y er 5. Elever som går på skolen i dag trenger bare å stryke ut bokstavene og sette inn disse tallene. Departementet innrømmer også at forsøket med bokstaver i regneoppgaver ikke var en av deres mest vellykkede ideer.

By the U.S. Census Bureau (the U.S. Census Bureau Facts for Feature Photos) [Public domain], via Wikimedia Commons
By the U.S. Census Bureau (the U.S. Census Bureau Facts for Feature Photos)

«Det var noen byråkrater i departementet på sekstitallet som under en fuktig kveld på byen tenkte at det hadde vært et interessant eksperiment å legge inn bokstaver i stedet for tall», forteller ekspedisjonssjef Kåre Johannesen. “Av og til skulle vi bytte ut tallet 3 med X, av og til ble  bokstaven Y satt inn i stedet for tallet 5. Begrunnelsen var at vi ønsket å gjøre matematikken lettere for elever med dyskalkuli, det ville kanskje være lettere å regne om det stod bokstaver i stedet for tall. Dette viste seg imidlertid å være mislykket.”

“Vi har etterhvert forstått hvor dumt dette var. For eksempel, i regnestykket «3x-x+2y+4y-2» ble elevene tvunget til å gi seg halvveis og bare skrive 2x+6y-2 som svar. De var jo ikke i nærheten av å komme fram til løsningen!” De kan love at myndighetene ikke vil komme med lignende forslag i fremtiden. “Vi har innsett at i matte skal det være tall og bokstavene overlater vi til norskfaget”, sier Johannesen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *