Tilbyr rike nordmenn å la utlendinger sone for seg

Det nystartede selskapet Do time in Norway AS, tilbyr fattige folk fra midtøsten og østeuropa det praktiske ved å ta på seg skylden for kriminalitet gjort av rike nordmenn. Dermed får de sone i norske fengsler, noe som gir dem langt bedre livskvalitet enn de har i frihet i hjemlandet sitt. Do time in Norway AS sin forretningsmodell er at rike nordmenn betaler dem ett honorar for å få hjelp til å slippe straff for kriminaliteten sin, ved at andre tar på seg skylden.

– Før vi startet opp selskapet, sier Freddie Jakobsen, hjernen bak konseptet, gjorde vi selvsagt grundige markedsundersøkelser på om vi kunne ha livets rett. Vi spurte en del rikinger rett ut om de kunne tenke seg å benytte seg av slike tjenester hvis de fantes. Svarene var overveldende positive, og flere så muligheten til å endelig selv kunne prøve seg på ulovligheter, siden de nå slipper risikere straff for det.

Freddie Jakobsen tilbyr rike nordmenn å få andre til å ta skylden for ugjerningene sine (Foto: Flickr/meehanf)

– Jeg husker spesielt én riking. Han lyste opp da vi snakket om planene våre. Han hadde alltid hatt lyst til å føle spenningen ved å stjele biler, men aldri tatt steget i frykt for å totalt miste sitt gode omdømme ved fengsling. Mannen vi snakker om er en høyt profilert riking i Norge, du ville fått sjokk, humrer Jakobsen.

Prismodellene
– Vi kommer i første omgang til å tilby to pakker. Én for planlagte forbrytelser, og én for allerede begått kriminalitet, der politiet kommer litt for nær.

– Pakken for planlagte forbrytelser er den rimeligste, for da får vi god tid til å hente inn en utlending, sette han inn i historien, samt at rikingen blir kurset i hvordan holde ansiktet skjult, og unngå å legge igjen fysiske bevis.

– Pakken for allerede begåtte ugjerninger er dyrere, og prisen vil variere ut i fra mengden arbeid. Kunder som kjøper denne pakken har ofte gjort ett eller annet ulovlig spontant, uten å tenke på eventuelle overvåkningskameraer eller fysiske bevis. Dermed kan vi måtte få stjålet taper, for å redigere inn ansiktet til utlendingen, som vi også må hastebestille. Det sier seg selv at slikt koster penger, bestikkelse av vaktselskap for å få videoene og det hele vet du.

NyeNyheter er nysgjerrig på det juridiske rundt konseptet, men Freddie Jakobsen forsikrer oss om at de vil lett unngå myndighetene.

– For eksempel heter ikke jeg Freddie Jakobsen, ei heller er bildet dere bruker i artikkelen av meg selv. Hahaha, lykke til politi, sier jeg bare.

Slagordet vårt “Do the crime, not the time” tror jeg vil slå skikkelig an, og vi gleder oss virkelig til å effektuere de første ordrene vi allerede har fått inn, avslutter Jakobsen.

One thought on “Tilbyr rike nordmenn å la utlendinger sone for seg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *