Restriksjon mot kvinnelige bilister vedtatt

Ligger an til nattkjøring for kvinner. (Foto: Flickr/Cynnyr)

Etter at forsikringsselskapene leverte inn statistikken for årets bilulykker viser det seg at hele 23 % av ulykkene skyldes kvinnelige bilister. Nå har regjeringen vedtatt at det vil bli restriksjoner rundt kjøretider, og kjøreruter for kvinner. Vedtaket vil ikke gå ut over kvinner som kjører uten gyldig førerkort.

Heftig debatt

Det skal ha vært heftig debatt i stortingssalen når Bård Hoksrud (Stortingsrepresentant for FrP-Telemark) kom med forslaget, og samtlige kvinnelige politikere, deriblant samferdselsminister, Marit Arnstad, skal ha vært rasende. Debatten skal ha holdt på i flere timer, før forslaget ble vedtatt med en oppslutning på 60,4 %

– Dette er veldig, veldig ille. Jeg tror ikke de som stemte over direktivet skjønner konsekvensen av vedtaket. Kommende generasjoner vil fordømme oss over det som ble vedtatt i dag, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, umiddelbart etter voteringen.

– Dette er et slag for likestillingen vi har arbeidet så hardt for, sier talsmann for likestillingsrådet. Han har sammen med flere likestillingsrepresentanter stilt seg opp, like utenfor stortinget, klar med en rapport som viser hvordan menn forsårsaker 75 % av bilulykkene (De siste prosentene skyldes barn og villdyr).

En stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, som vil holde seg anonym, stiller seg støttende til restriksjonen mot kvinnene og fortsetter i en kommentar: – Nu gjeld det berre å inndra stemmeretten! Bli alt som i gamle dager!

Tidsklemma en av årsakene

Samferdselspsykolog, Vidar E. Graven har skrevet flere rapporter om alvorlige hendelser i trafikken, og hovedkonklusjonen er at det er for mange distraksjoner i dagens samfunn. Smarttelefoner, barn og kjæledyr og andre kjøretøy kan alle medføre til å distrahere sjåføren av veien. Det er også mange som utsetter daglige gjøremål for så å utføre disse mens man kjører. Sminking, sex og møteforberedelser er ting som ofte skaper farlige situasjoner langs veistrekningene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *