Vi spør: Hvor imponert er du over at NASA har landet sitt tredje fartøy på Mars?

 

     
“Hva sier De? Har masa landet på
Mars? Nei, masa har vært død
i snart 15 år hun.”
Leif Gustavsen (82)
“Vet ikke. Synes kanskje det er
litt
 unødvendig hvis de allerede
har to
 andre roboter der. Pengene
kunne heller gått til Afrika”
Randi Berntsen (31)
“Jeg våger å betvile. Det er
enda ikke bevist at de faktisk
var på månen”
Tobias Rød-Olsen (54)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *